Logo
group of companies

NOVA-lux

household chemicals, cosmetics

hyhiene, foodstuffs

NOVA-lux

kosmoprostir polyana
optimal distribution

For all questions please call

+38 (067) 384-81-85

Your personal area

Sign up

Реєстрація

Я новий партнер

All fields are required

Авторизаційні дані:

Дані профілю:

"City, street, house / apartment"

Main » Cabinet of law

В Україні на сьогоднішній день існує велика кількість контролюючих органів, які мають право перевіряти суб'єктів господарювання. Їхні повноваження встановлюються законами України та підзаконними нормативними актами.

Першим кроком на шляху часткового впорядкування діяльності різноманітних органів контролю стало прийняття Указу Президента України №817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.07.1998 року, яким було здійснено спробу визначити контролюючі органи, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Та на цьому вдосконалення відносин у сфері державного контролю не припинилось.

З прийняттям у квітні 2007 року Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» було визначено правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного контролю, їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного контролю.

А з Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» було надано схему організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, згідно якої Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва надав Перелік органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у відповідних сферах господарської діяльності.

 

Всю сукупність контролюючих органів можна умовно поділити на такі групи:

- загальні, тобто ті органи, до компетенції яких належить здійснення контролю за всіма юридичними особами незалежно від виду та специфіки їх діяльності. Діяльність загальних контролюючих органів стосується всіх суб’єктів господарської діяльності без винятку;

- спеціальні, тобто ті органи, до компетенції яких належить здійснення контролю щодо діяльності юридичних осіб у зв’язку із провадженням ними специфічної діяльності (наприклад електропостачальні компанії, аптечні заклади, ломбарди).

 

До загальних контролюючих органів відносяться такі органи влади:

 1. Державна податкова служба;
 2. Пенсійний фонд України;
 3. Прокуратура України;
 4. Державний департамент з нагляду за додержанням законодавства про працю;
 5. Державний департамент пожежної безпеки МНС України;
 6. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
 7. Державна санітарно-епідеміологічна служба;
 8. Антимонопольний комітет України;
 9. Служба безпеки України;
 10. Міністерство внутрішніх справ;
 11. Державна служба боротьби з економічною злочинністю.

До спеціальних контролюючих органів належать такі органи влади:

 1. Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 2. Державна архітектурно-будівельна інспекція;
 3. Державна контрольно-ревізійна служба України;
 4. Державна пробірна служба;
 5. Національний банк України;
 6. Державний департамент інтелектуальної власності;
 7. Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики;
 8. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 9. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;
 10. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення;
 11. Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі;
 12. Національна комісія регулювання електроенергії України;
 13. Державний комітет України із земельних ресурсів;
 14. Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель.

Khmelnitsky, lane Kuprina 7/3

Vinnitsa, st. Chekhov, 35